Публічне акціонерне товариство «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» - головний виробничий актив корпорації «Богдан». Після об’єднання виробничих майданчиків у 2009 році - «Богдан Моторс» став чи не найбільшим автовиробником в Україні. Сьогодні ми маємо найсучасніші в Україні підприємства з повномасштабного виробництва легкових автомобілів в місті Черкаси, автобусне та тролейбусне виробництво в Луцьку, виробничі потужності зі складання вантажівок та підприємства с гарантійного та сервісного обслуговування автотранспортних засобів всіх типів.

ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

 

Особлива звітність товариства за  2016 року

Звітність товариства за 1-й квартал 2016 року

Звітність товариства за 2016 рік

Особлива звітність товариства за  2015 року

Звітність товариства за 3-й квартал 2015 року

Звітність товариства за 2-й квартал 2015 року

Звітність товариства за 1-й квартал 2015 року

Звітність товариства за 2015 рік

Особлива звітність товариства за  2014 року

Звітність товариства за 3-й квартал 2014 року

Звітність товариства за 2-й квартал 2014 року

Звітність товариства за 1-й квартал 2014 року

Звітність товариства за 2014 рік

Консолідований баланс 31 березня 2014 року

Консолідований звіт про фінансові результати 1-й квартал 2014 року

Баланс (Звітність про фінансовий стан) 31 грудня 2013 року

Звіт про фінансові результати (Сукупний дохід) 2013 року

Звіт про рух грошових коштів (прямим методом) 2013 року

Звіт про власний капітал 2013 року

Примітки до річної фінансової звітності 2013 року

Звітність товариства за 3-й квартал 2013 року

Звітність товариства за 2-й квартал 2013 року

Звітність товариства за 1-й квартал 2013 року

Звіт про фінансові результати товариства за 2012 рік

Звітність товариства за 3 квартал 2012 року

Звітність товариства за 2 квартал 2012 року

Звітність товариства за 1 квартал 2012 року

Звітність товариства - Баланс товариства за 2011 рік

Звітність товариства - Звіт про фінансові результати товариства за 2011 рік

Звітність товариства за 3-й квартал 2011 року

Звітність товариства за 2-й квартал 2011 року

Звітність товариства за 1-й квартал 2011 року

Звітність товариства за 2010 рік

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ

Свідоцтво про державну реєстрацію від 26.11.09

Статут АТ АК Богдан Моторс

ВНУТРІШНІ ДОКУМЕНТИ

Положення про збори

Положення про наглядову раду

Положення про правління

Положення про ревком

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ 2008 

ЗМІНИ до проспекту ЕМІСІЇ 2014 

ПРОТОКОЛИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Протокол №23 загальних зборів акціонерів

Протокол №24 загальних зборів акціонерів

Протокол №25 загальних зборів акціонерів

Протокол №26 загальних зборів акціонерів

Протокол №27 загальних зборів акціонерів

Протокол №30 загальних зборів акціонерів

Протокол №31 загальних зборів акціонерів