- Система навчання в корпорації Богдан

 

Схема кар’єрного зростання в системі Богдан має вигляд сходин, при проходженні яких співробітник, що прийшов на будь-яке підприємство системи, може набути з часом керівну посаду чи ту, яка відповідає його професійним та матеріальним очікуванням.

Переміщення (зростання) співробітників за посадовими позиціями відбувається відповідно:

  1. Фактичних результатів роботи співробітника за показниками ефективності, передбаченими посадою, яку він займає.
  2. Оцінки потенціалу співробітника безпосереднім його керівником.
  3. Результатів планових атестацій, графік яких затверджується на початок кожного наступного року.

Всі три перелічених фактори дають можливість комплексно оцінити спроможність співробітника зайняти більш високу посаду. В разі претендування декількох співробітників/кандидатів на одну й ту саму посаду, вирішальним фактором є результат планової атестації.