Економіст

Київ

Корпорація Богдан

оголошує конкурс на отримання посади економіста для випускників економічних ВУЗів
Вимоги: економічна освіта - останній курс магістратури, випускники економічних факультетів ( бажано КНЕУ ім. Гетьмана, Київський Національний Торгівельно-Економічний університет)
Стать жіноча.

Функціонал:

-Отримання, перевірка та обробка фінансових звітів підприємств дистрибуції за місяць, аналіз основних фінансових показників діяльності підприємств роздрібної торгівлі. -Ведення статистики економічних показників діяльності підприємств дистрибуції, аналіз показників в динаміці за період (згідно запитів).
-Здійснює консолідацію та контроль за простроченою дебіторською та кредиторською заборгованістю.
-Організація роботи з підприємствами зі складання балансу відповідно встановлених форм, періодичності та строків.
-Оперативний аналіз руху грошових ресурсів по гривневим та валютним рахункам підприємств, обробка платежів.    
-Ведення взаєморозрахунків з іншими підприємствами Корпорації, організація внутрішнього перекредитування, нарахування та контроль за сплатою зобов’язань по внутрішнім кредитам.
-Аналіз використання прибутку підприємств.
-Робота щодо формування, ведення і зберігання бази даних економічної інформації, внесення змін до довідкової та нормативної інформації, яка використовується під час оброблення даних. 
-Участь в оптимізації форм управлінської звітності підприємств, використовуючи можливості програмного забезпечення.
-Виконання  окремих службових дорученнь свого безпосереднього керівника.
   
Місце роботи - Подільский р-н м. Києва,
Працевлаштування-офіційне, 
Заробітна плата по результатах співбесіди.

 

Резюме надсилати на електронну адресу Larisa.Titenko@bogdan.ua